Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча

Балетная група

Танец - адзін з самых старажытных відаў народнай творчасці. Плясавыя суправаджалі сямейныя ўрачыстасці і каляндарныя святы. Менавіта грамадска-бытавыя танцы заклалі аснову сцэнічнага танцавальнага мастацтва і сучаснай харэаграфіі.

Папулярызаваць беларускія народныя танцы за межамі Беларусі ў пачатку XX стагоддзя пачаў Ігнат Буйніцкі. Ён стварыў беларускі народны тэатр, у якім сам выступаў у якасці пастаноўшчыка, акцёра і танцора. У канцэртным выкананні народных танцаў І. Буйніцкі стараўся не адыходзіць ад фальклорнай асновы.

Самым старажытным выглядам народнага танца з'яўляецца карагод, які складаецца з простых рухаў па крузе з немудрагелістымі перастраеннямі. Карагод - масавы калектыўны танец, скокі-шэсце, гульня, забава. Карагодныя кругі сімвалізавалі старажытныя абрадавыя пакланенні Сонцу.

Многія беларускія народныя танцы прысвечаны асаблівасцям сельскай працы і побыту. У танцы «Лянок» — усе этапы вырошчвання і апрацоўкі лёну ад пасева да прадзення нітак і шыцця адзення. Імклівая «Млынок» адрозніваецца хуткімі і складанымі перастраеннямі, якія паўтараюць працу вятрака. Выразная забіяцкая і гарэзная «Бульба». Ёсць танцы, якія адлюстроўваюць з'явы прыроды («Мяцэліца», «Рэчанька») або перадаюць звычкі жывёл і птушак («Журавель»).

Беларускія народныя танцы практычна заўсёды змястоўныя. У іх ёсць пэўны сюжэт або гісторыя і канкрэтныя героі ці вобразы. У парным танцы звычайна хлопец прыцягвае дзяўчыну віртуознымі трукавымі каленцамі і партнёрка спрабуе зрабіць на маладога чалавека ўражанне. Такі жартоўны танцавальны дыялог адбываецца ў знакамітай "Лявоніхе", а галоўным героям "дапамагаюць" астатнія ўдзельнікі.

Беларускія народныя танцы разнастайныя па тэматыцы, кампазіцыйным і рытмічным малюнку, музычным суправаджэнні. Плыўныя і дынамічныя, жыццярадасныя і лірычныя, меладычныя і забіяцкія, але заўсёды незвычайна эмацыйныя. Кожны жэст, кожны рух напоўнены асаблівым настроем. І ўсю гэту разнастайнасць эмоцый і прыгажосці вы можаце ўбачыць у рэпертуары балетнай групы Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча.